Dotace

Projekt ZDOKONALENÍ TECHNOLOGIE BAGRU

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Rožnovsko, z.s.