Dotace

Výměna strojního vybavení společnosti JAROSLAV MANDULA je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací tohoto projektu došlo k výměně techniky, díky které dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti a která  zajistí efektivnější činnost s menší zátěží pro životní prostředí.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost