Nika zdivo

Jedná se o velmi kvalitní tvrdý kámen vhodný pro obezdívání rodinných domů a opěrných zdí.